Blauwhuis - Sylroede III

De laatste fase van het woningbouwproject De Sylroede in Blauwhuis bevat maximaal negen woningen. Drie van deze kavels zijn inmiddels onder voorbehoud verkocht.

Er komen nog vijf projectmatige woningen in de verkoop en er wordt mogelijk nog een negende kavel aan het plan toegevoegd.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 15
8601 CR Sneek

Telefoon: 14 0515
E-Mail: info@sudwestfryslan.nl
t.a.v. de heer M. Koekkoek of de heer J. Menage