Itens - Tsjems & Tuolle

In Itens nog twee bouwkavels beschikbaar aan de zuidkant van de Hearedyk (Tsjems & Tuolle). Itens is een gemoedelijk terpdorp met circa 260 inwoners en ligt centraal tussen Sneek, Leeuwarden, Franeker en Bolsward.

“De Fjouwer doarpen”

Itens vervult een centrumfunctie op het sociale en maatschappelijke vlak (dorpshuis, basisschool 'De Romte') voor de kernen Rien, Lytsewierrum en Hinnaard. 

Over Itens

Kijk voor meer informatie over Itens en alles wat het dorp te bieden heeft op www.de4doarpen.nl.

Kavelinformatie

Kavel 1: ca. 835 m2 - € 101.035,00 (inclusief btw).

Kavel 2: ca. 605 m2 - € 73.205,00 (inclusief btw). 

 

Belangstelling?

Neem contact op met de heer J. Menage van team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0515.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 15
8601 CR Sneek

Telefoon: 14 0515
E-Mail: info@sudwestfryslan.nl
t.a.v. de heer M. Koekkoek of de heer J. Menage