Sneek - Waterstad (fase 1)

De gemeente Súdwest-Fryslân is voor deze locatie in gesprek met een ontwikkelaar, voor de bouw van 54 appartementen in het starters-koopsegment.

Planning

De plannen zijn in vergevorderd stadium. De verwachting is dat de RO-procedure in het laatste kwartaal van 2018 wordt opgestart. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: https://woneninhetpakhuis.nl/.

0  reacties

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 15
8601 CR Sneek

Telefoon: 14 0515
E-Mail: info@sudwestfryslan.nl
t.a.v. de heer M. Koekkoek of de heer J. Menage