Wonen in Súdwest-Fryslân

12 huurwoningen in voormalige bibliotheek Wommels

March 18, 2020 19 keer bekeken 0 comments

In Wommels komen twaalf duurzame sociale huurwoningen in de oude bibliotheek (project 't Nije Bosk). De woningen worden voorzien van zonnepanelen en warmtepompen met vloerverwarming en moeten in de zomer klaar zijn.

Woningen bínnen het dorp

Vorig jaar kwam uit een woononderzoek in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân naar voren dat de gemeente moet 'inbreiden.' Dus geen woningen bouwen buiten de dorpskern, maar met name ín de dorpskern. Ook om ervoor te zorgen dat jongeren niet wegtrekken naar de stad. Daarom worden nu betaalbare huurwoningen onder de sociale huurgrens gecreëerd van rond de 625 tot 700 euro per maand. Ook kwam er door het woononderzoek duidelijk naar voren dat senioren van boven de 75 uit hun huis willen, ook voor die mensen kan dit een toekomstbestendige woning zijn. Gelijkvloers en duurzaam, met een tuintje buiten."

Foto

De foto werd gemaakt door Johanna Brinkman (Omrop Fryslân). 

 

0  Comments

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 15

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie settings