Wonen in Súdwest-Fryslân

Resultaten publieksenquête Bolsward Oost bekend

September 04, 2020 48 keer bekeken 0 comments

Gemeente Súdwest-Fryslân realiseert een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Bolsward. We hebben geïnteresseerden van binnen én buiten onze gemeente middels een enquête gevraagd hoe deze nieuwe wijk eruit moet gaan zien.

Veel animo voor nieuwe woonwijk

De enquête kon van 7 juni tot en met 5 juli 2020 worden ingevuld. Dat er veel belangstelling voor de nieuwe wijk Bolsward Oost is, is wel duidelijk geworden. De enquête werd meer dan 300 keer ingevuld! De resultaten van het onderzoek vindt u in het pdf-bestand hieronder.

Expert-meetings

Om ook de mening van professionals te peilen, hebben we een aantal (online) expert-meetings georganiseerd met o.a. projectontwikkelaars, makelaars en Werkgroep Bolsward. Een samenvatting van deze meetings vindt u hieronder tevens als pdf-bestand.

Vervolg

Stedenbouwkundig adviesbureau WAA gaat nu aan de slag met een eerste ambitiedocument. In dit document  worden de resultaten van de publieksenquête, de input van gemeente Súdwest-Fryslân, diverse professionals en belanghebbenden verwerkt. Zodra het document klaar is (waarschijnlijk begin oktober), zullen wij dit op deze website met u delen en vragen wij u wederom naar uw mening.

Bestanden

0  Comments

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 8

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie settings