Wonen in Súdwest-Fryslân

Stedenbouwkundig programma Bolsward Oost vastgesteld

25-03-2021 61 keer bekeken 0 reacties

Het college van b&w heeft op 16 maart het stedenbouwkundig programma van eisen en de plankaart voor Bolsward Oost vastgesteld. De gemeenteraad buigt zich op 29 april over dit onderwerp.

Als de raad instemt met het plan, kan de volgende stap in het proces worden gezet; namelijk de ontwikkeling van een bestemmingsplan of omgevingsplan.

Over Bolsward Oost

De raad en het college hebben hoge ambities om van Bolsward Oost een wijk te maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid en een fijn leefklimaat voorop staan en waar het goed wonen en genieten is. In het stedenbouwkundig programma van eisen wordt daarom uitgegaan van de volgende vijf thema’s:

  • Leefbaarheid en gezondheid, openbare ruimte en groen
  • Mobiliteit en verkeersveiligheid
  • Een inclusieve woonwijk
  • Duurzaamheid
  • Ruimtelijke kwaliteit

Stedenbouwkundig programma van eisen

Bolsward Oost wordt een inclusieve woonwijk met woonruimte voor iedereen. Het plan bestaat uit meerdere deelgebieden. Elk deelgebied bestaat uit meerdere kleine deelbuurten van ongeveer 30 woningen die particulier of projectmatig kunnen worden ontwikkeld. Het plan biedt veel flexibiliteit en ruimte voor particuliere initiatieven. Op deze manier kan er optimaal worden ingespeeld op ontwikkelingen uit de markt. De verwachting is dat in de zomer van 2023 gestart kan worden met de bouw van de woningen.

Proces tot nu toe

De afgelopen maanden hebben we geïnventariseerd hoe “de wijk van de toekomst” er uit moet gaan zien volgens toekomstige bewoners, professionals en andere belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van de belangrijkste speerpunten en een globaal plan. Stedenbouwkundig adviesbureau WAA vertaalde de reacties over de speerpunten en het globale plan naar een Stedenbouwkundig programma van eisen

0  reacties

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 8

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie-instellingen