Wonen in Súdwest-Fryslân

Woonbeleid

Woonvisie

Met deze woonvisie geven we richting aan onze keuzes en inspanningen in de woningmarkt.

Ambitiedocument

In het ambitiedocument geeft de gemeenteraad zijn visie op de woningbouwvraagstukken in Súdwest-Fryslân. Het ambitiedocument is een aanscherping op de woonvisie. 

Afwegingskader

Het afwegingskader gebruiken we om de binnenkomende woonplannen aan te toetsen.

Brochure Bouwen in Súdwest-Fryslân

Heeft u een bouwplan? Lees dan de brochure ‘Bouwen in Súdwest-Fryslân’. Daarin vertellen we over de mogelijkheden in onze gemeente. De brochure geeft ook informatie over de regels, de wetgeving en wat de stappen zijn die u moet zetten om uw plan gerealiseerd te krijgen.

Woononderzoek

Het woononderzoek is het onderzoek naar de woonbehoefte in de gemeente. Het onderzoek is het vertrekpunt voor het ambitiedocument. 

 

 

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 8

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie-instellingen